Oleh: Wajidi Sayadi Pada tahun 1991, dosen saya di IAIN Alauddin Makassar Jurusan Tafsir Hadis bernama Dr. H. Harifuddin Cawidu disebut sebagai

Oleh: Syarif Rektor IAIN Pontianak Tinggal hitungan hari bulan suci Ramadan berakhir, maka tidak lama lagi melangkah ke 1 Syawal yang kita